Πάνω από τα εργαλεία καλουπώματος

  • Overmolding For Drilling

    Overmolding για διάτρηση

    Ειδικός στην JS MOLD Mold στην κατασκευή του έργου υπερκαλουπώματος, Παρέχουμε καθοδήγηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας από το σχεδιασμό έως την τελική κατασκευή και βοηθάμε στην αντιμετώπιση προβλημάτων εάν προκύψουν προβλήματα. Δεδομένου ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε συρρικνώνονται καθώς κρυώνουν μετά από τη διαδικασία υπερκαλουπώματος, πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη…